عکس خورش کنگر

خورش کنگر

۳۰ فروردین ۱
ورق بزنین😍😍
خیلی خیلی غذای خوشمزه ای هست.الان تا فصلشه اگر کنگر داشتید حتما این خورش خوشمزه رو درست بکنین
اینم لینک ویدیوم
https://sarashpazpapion.com/video/1d1fc8aa21ae29e1252bfdbd20d62ab6
...