عکس بامیه بازاری
هستی وحلما
۵۷
۷۲۲

بامیه بازاری

۳۱ فروردین ۱
🔴درباره آیه‌الکرسی
عبدالله بن عوف گفته است: شبی خواب دیدم كه قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی كردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و كاخ‌های زیادی به من نشان دادند. به من گفتند: درهای این كاخ را بشمار؛ من هم شمردم 50 درب داشت. بعد گفتند: خانه‌هایش را بشمار. دیدم 175 خانه بود. به من گفتند این خانه‌ها مال توست. آن قدر خوشحال شدم كه از خواب پریدم و خدا را شكر گفتم.
صبح كه شد نزد ابن سیرین رفتم و خواب را برایش تعریف كردم.
او گفت: معلوم است كه تو آیه الكرسی زیاد می‌خوانی. گفتم: بله؛ همین طور است. ولی تو از كجا فهمیدی. گفت برای اینكه این آیه 50 كلمه و 175 حرف دارد. من از زیركی حافظه او تعجب كردم. آنگاه به من گفت: هر كه آیه الكرسی را بسیار بخواند سختی‌های مرگ بر او آسان می‌شود.
❤️ آیه الكرسی نوری از آسمان است.
‏🧡آیه الكرسی آیتی از گنج عرش است.
💛 آیه الكرسی باعث ایمنی در سفر است.
💚 آیه الكرسی اعلاترین نقطه قرآن است.
💙 ذكر رسول مكرم اسلام در بستر؛ خواندن آیه الكرسی بود.
💜با خواندن آیه الكرسی انسان دچار هیچ‌گونه آفتی نخواهد داشت.
❤️برای رفع فقر آیه الكرسی مؤثر است و كمك الهی از غیب می‌رسد.
‏🧡همه چیز در آیه الكرسی است یعنی كرسی گنجایش آسمان‌ها و زمین را دارد.
💛 در تنهایی آیه الكرسی بخوانی باعث رفع ترس می‌شود و از سوی خدا كمك می‌رسد.
💚 آیه الكرسی رادر نمازها؛ روزها؛ شبهای ایام هفته؛ سفرها و در نماز شب و دفن میت بخوانید.
💙هنگام خواب نیز آیه الكرسی بخوانید زیرا باعث می‌شود خداوند فرشته‌ای نگهبان و محافظت بگمارد تا صبح سلامت بمانی.
❤️ هر گاه از درد چشم شكایت داشتی آیه الكرسی بخوانید و آن درد را اظهار نكنید آن درد برطرف می‌شود و از آن عافیت می‌طلبید.
‏🧡 پیامبر اسلام (ص): در خانه‌ای كه آیه الكرسی خوانده شود ابلیس از آن خانه دور می‌شود و سحر و جادو در آن خانه وارد نمی‌شود.
💛آیه الكرسی پایه و عرش الهی است و هدف از خواندن آن این است كه مردم در عبادت جز خداوند كسی را نپرستند و به ذلت فرو نروند و روح یكتاپرستی ایجاد كنند و از بندگی ناروا آزاد شوند و آیه الكرسی عقلها را بیدار و اله حقیقی را معرفی و خدای دانا و توانا را به مردم می‌شناساند.
💚 وقت غروب 41 بار آیه الكرسی را بخوانی حاجت‌روا می‌شوی. ( 41 بار تا علی العظیم بخوان یعنی یك آیه ) مجرب است و برای رفع هم و غم؛ شفای مریض؛ درمان درد؛ رحمت خداوند و زیاد شدن نور چشم آیه‌الكرسی را مدام بخوانید.
💙 اگر مؤمن آیه الكرسی را بخواند و ثوابش را برای اهل قبول قرار دهد خداوند ملكی را بر او مقرر می‌كند كه برایش تسبیح كند.
💜آیه الكرسی در مزرعه و مغازه پنهان كردن باعث بركت مزرعه و رونق گرفتن كسب است.
❤️ از پیامبر نقل نموده‌اند كه: این آیه عظیم‌تر از هر چیزی است كه حق تعالی آفریده است.
‏🧡 چند چیز حافظه را زیاد می‌كند یكی از آن خواندن آیه الكرسی است.
💛هر شب آیه الكرسی را بخوانی تا صبح در امان خدا هستی.
💚 هر صبح آیه الكرسی را بخوانی تا شب در امان خدا هستی.
💙 آسان شدن مرگ بوسیله آیه الكرسی است.
💜 آیه الكرسی عظیم‌ترین آیه در قرآن است.
❤️ برای حفظ مال و جان آیه الكرسی بخوان.
‏🧡آیه الكرسی سید سوره بقره است.
ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻻَ ﺇِﻟَٰﻪَ ﺇِﻻَّ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻲُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ۚ......
...
نظرات