عکس آش ترشک(اش دوغ کوهی)

آش ترشک(اش دوغ کوهی)

۱۸ اردیبهشت ۰۱
این اش با سبزی کوهی ترشک و سلمک درس میشه ک خیلییی اسون و خوشمزس😋
و دستورشم ب تازگی تایید شده
اینم لینکش
https://sarashpazpapion.com/recipe/905e37168822a880cb1adbd48d672b43
...