عکس شیرینی نان برنجی
نیایش
۷۸
۱.۴k

شیرینی نان برنجی

۷ خرداد ۰۱

البته بگم اردبرنج هم خودم
درست کردم
طعمش فوق العاده شده بود
همراه کره محلی
جای تمام دوستان سبز
درتوتستر درست کردم برای اولین بار
...
نظرات