عکس شیرینی نان برنجی
zjojo✔
۳۶۵
۲.۳k

شیرینی نان برنجی

۱۷ اسفند ۹۶
سلام مهربوناخوبید؟🙋🙋🙋
ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) روزمادروروززن روبه همه دوستان پاپیونی تبریک میگم ❤❤روزتون مبارک دوست جونیا😍😍😍👏👏
#شیرینی_نان_برنجی
#روزمادرسلام برتوای مادربرترازجانم وسلام برتوای همیشه مهربان وصمیمی.وسلامتی رانثارت میکنم به اندازه دریای نگاهم. مادرمهربانم نمیدانم دراین متن که قصدمن گلایه ازتوست اول ازمهربانی هایت وزحماتت بگویم ویاازهمان اول ابرازناراحتی خودراازجانب توبگویم؟اگربخواهم ازخوبی هایت بگویم که تمامی نداردوانگشتانم ناتوانندبرای نوشتن آن همه مهرووفاوصمیمیت.
واماگلایه من ازتو،چراهای بسیاری درسردارم که همه بدون جواب مانده امانمیدانم چراباجواب دادن به آنهامن راقانع نکردی؟ ازتومیپرسم که نگران لحظه های منی ازتوکه روزوشبت رابرای من یکی کردی تامن به اینجابرسم. چراهنوزباورنداری که من بزرگ شده ام وآن دختر۵ساله نیستم؟چراباورنداری که ......
چرا؟چرا؟چرا؟چرا؟


مخلص🙌🙌🙌
یاعلی❤۲۴❤
...