عکس آش دوغ محلی ارومیه
SevdaaHtm
۶۰
۳۹۶

آش دوغ محلی ارومیه

۲ ماه پیش
پرده را در خانه کنارکشیدم
تا آفتابی بتابد...
بگذار خیال کنیم
در هوای بودنت
هنوز هوای خانه خوب و دلگرم است...🖤🕊
...
نظرات