عکس رانی هلو

رانی هلو

۲۶ تیر ۰۱
بالاترین رهایی، آزاد شدن از نظرات دیگران است
روزی که بتوانی بدون وابستگی به نظرات دیگران، از خودت و فردیتت لذت ببری، آن روز، روزِ رهایی توست.

اشو
...