عکس خمیر پایه شیرینی عید

خمیر پایه شیرینی عید

۲۹ تیر ۰۱
#چالش_عکس_تم_سفید

دلم برای مداد سفید میسوزد...!!!
پیرشدم آخر نفهمیدم کاربرد مداد سفید تو جعبه مداد رنگی چی بود؟
شاید تنهایی!!مثل خیلی از آدما...
به جرم این که رنگ ندارن وخالصن...

لینک رسپی👇

https://sarashpazpapion.com/recipe/722930641210165cb8a1027f5f47c1c9
...
نظرات