عکس نان فطیر

نان فطیر

۹ مرداد ۰۱
🌹🌈اونـے ڪـہ چشمـش فقـط بہ ♡خــدا♡ باشـه
♡خــدا♡بیشتـر از آرزوهـاش بهش مےبخشــہ🌹🌈
⁧⁧⁧
🌸🦋ܟ߭ܥ⁧⁧⁧ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡛ܥ⁧⁧⁧❟ࡍ߭⁧⁧⁧ܥ⁧߭ܭܝ⁧⁧⁧ܟ߲ܝ࠭⁧⁧ࡅ࡙ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧⁧⁧ܝܝ݅ܝܭܝ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ๛𔘓🦋🌸
#داغِ_داغِ🤤😋🍯🫓#فطیــرجـاااان😍💁‍♀️😋🌾🤤👌#عطـر_محشــرش🥲#بافـت_عالــیش🤌😋😉#طعـــم_فــوق_العادش😋🤤🍯🌾🫓🤤👌☺️#از_بـرای_صبحــانه_به_سفارش_عشـقجـان❤👩‍❤️‍👨#عکسهــای_قشنگـم_🥰_تقدیم_نگــاه_های_قشگنتـون🎀
#وَرَق_بـــزن_لــذّت_ببر💯🙃🙂🤗
#مــطبخ_فــــرزانه_بــانو💒(.❛ᴗ❛.)🙆‍♀️🫓🌾🎀
...
نظرات