عکس کیک شیره انگور

کیک شیره انگور

۱۱ مرداد ۰۱
#کیک_شیره_انگور#بدون_شکر#سالم#دوشاب#انگور#عصرانه
هر از گاهی خودت را هرَس کن شاخه های اضافیت را بزن پای تمام شاخه بریده هایت بایست تمام سختیهایت دردهایت خاطرات بدت را باغبانی کن سبک کن فکرت را از هرچه آزارت میدهد

...