عکس کرم زعفرانی
hadis-soltani
۱۵۶
۴.۶k

کرم زعفرانی

۳۱ مرداد ۰۱
من قصه‌‌ی فراق تو را خاک کرده‌ام
حاصل چه شد؟
جوانه زدی، بیشتر شدی.

سعید شیروانی
لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/l442r5gon315tbru3jnad3c4shdef34d
...
نظرات