عکس رشته پلو
رویا۱۳۴۸
۹۵
۱k

رشته پلو

۲۳ شهریور ۰۱
سلام به دوستان عزیزم و همراهان همیشگی و باارزش🥰😘🥰😘🥰😘🥰😘🥰😘🥰🥰😘🥰😘
سلام به بینندگان استوری ها😠
سلام به بینندگان پستها😭
سلام به خوانندگان کپشن ها🥰
سلام به دنبال کنندگان تقویم نجومی😘
سلام به لایک کننده ها🥰
سلام به لایک نکننده ها😡
سلام به فقط کامنت گذارنده ها🤫
سلام به ملتمسین فالو 🙏
سلام به تبلیغات گذارنده ها🫢
یه پلو سنتی و پاییزی دارم مناسب نذر و سفرهای نذری
تقدیم نگاه مهربان همگی


#انواع_پلو#رشته_پلو
...