عکس فلافل
مامان سالارم
۵۰۱
۳.۵k

فلافل

۲۱ مهر ۰۱
#چالش_ عکس_ غذای_ محلی
خدایاشکرت🙏🌿
سخته اما میگذره💪
زندگی سخته تو سختترش نکن🤕
اسون بگیر اسون نمیشه اما فک و خیالت کمی راحت و استراحت😊
هرکسی تجربه ای داره
و هر تجربه ای سودی برای همون شخص👌🏻
تا میتونی مهربون باش و سعی کن انرژی مثبت باشی😍
ک همه ازبودنت خوشحال باشن 😃ن از نبودنت 😢
تا بوده همین بوده
وتامیتونی بگو خداااااایاااا شکرت
برای تمام داده هات و نداده هات🌿
هرچی دادی قسمتی بوده وشکر🙏🏻
وهرچی ندادی حکمتی بوده وشکر🙏🏻

با دستور نگار جان و کمی تغییرات🤪
خوشمزه ی خوشمزه بید نگار جان 😋👌
ممنون از دستور خوبت فداتشم خیر ببینی😘🙏
...