عکس ته چین گوشت
_nafiseh.64
۲۲۳
۵k

ته چین گوشت

۳ مهر ۹۴
ته چین ببعی اون جور که توقع داشتم ببعیم خوشگل نشد آخه رنگ نون و برنجام شبیح هم در اومدن. عید قربان مبارک. گرچه تا پاپییون بذارتش از عید رد شده ولی بازم. عیدتون مبارک باشه
...
نظرات