عکس ته چین مرغ
زهرابصیری
۲۵
۵۲۶

ته چین مرغ

۱۲ آبان ۰۱
🌈🍁خدا ابر رو به گریه میاره تا گلها بخندن، پس هر وقت بارون اومد یادت نره بخندی . . .🌧️🌈🍁
روز پاییزیتون بخیر🍂🍂
...
نظرات