عکس مهمانی
محبوبه عباسی
۷۳۴
۵.۵k

مهمانی

۱۸ آبان ۰۱
یک عده را باید نگه داشت.
نباید رها کرد به امانِ خدا تا ببینی قسمتت هستند یا نه!

گاهی قسمت، دست گذاشته زیرِ چانه‌اش که ببیند آدم چه میکند، تا کجا پیش می‌رود...

سر به سرِ آدم میگذارد، دور میکند، قایم میکند پشتش و میگوید: باد برد...
تا ببیند چقدر دنبالش می‌روی، چقدر پی‌اش را میگیری که داشته باشی‌اش، که نگذاری بی هوا برود...

هر چیزی را نباید رها کرد به امیدِ قسمت!
خودِ قسمت هم گاهی امیدش به آدم‌هاست و زیرِ لب میگوید: چه بر سرِ بودنِ هم می‌آورید؟!

حواس پرتی‌ها و رها کردن‌هایمان را گردنِ قسمت نیندازیم...


#محبوبه_عباسی
#مهمانی_خانواده
...