عکس کاچی زعفرانی

کاچی زعفرانی

۳ آذر ۰۱
#سوادزندگی

بعضی وقتها باید دست برداریم از
غصه خوردن و خراب کردنِ روزهایمان.
باید بدانیم اگر تلاشمان را کردیم و راهمان را درست انتخاب کردیم
پس بقیه‌اش دیگر دستِ ما نیست.
ما وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم بقیه‌اش دیگر دست خداست و خواست خودش.
بسپاریم به خدا و آرام باشیم
با وجود همه ی مشکلات و سختیها به زندگیمان ادامه دهیم چون چشم بینایی و دست توانایی در تمام لحظات کنارمان هست .
برای خوب شدن حالمان دست به کار شویم. با توکل بر خدا ،امید، تلاش و کمک خواستن از خودش

پس لطفا غصه ممنوع...!

لینک دستور👇
شیرینکده عسلک:
کاچی زعفرانی
https://sarashpazpapion.com/recipe/260ee0a95c302307bbd7edde6bbbf4f1
...
نظرات