عکس پویش جان فدا
حلوای زعفرانی
مامان راستین
۶۶۶
۲.۵k

پویش جان فدا حلوای زعفرانی

۱۳ دی ۰۱
به یاد سردار عزیز دلها💔
کوچه هایمان را به نامشان کردیم
که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم
بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است
که با آرامش به خانه می رسیم.

#جان_فدا#حلوا_زعفرانی#پویش
...
نظرات