عکس کیک اسفنجی قنادی
↯مریمے↯
۷۹
۱.۳k

کیک اسفنجی قنادی

۱۳ بهمن ۰۱
لایک یادتون نره 🙏👌❤️
توضیحات راجب جریان کیکهازیراین پستمه برای دوستانی که اولین باره کیکهارومیبینن👇
https://sarashpazpapion.com/picture/b20b0ce9dbd42ead40a7620de462d0f8
عکس دوم ازتعدادتقریبی کیکهایی که در روزمیزدم هست/آخرکارازویترین عکس میگرفتم یوقتایی هم زودترمیومدن بیشترکیکهارومیبردن/این یخچال براکارگاه بود ازاینجامیبردن مغازه..
...