عکس سوپ ورمیشل

سوپ ورمیشل

۱۷ بهمن ۰۱
#من از بال و کتف و گردن مرغ همیشه در سوپ استفاده میکنم، و البته از دال عدس و آلوهای ریز و ترش جنگلی هم استفاده کردم،
تقدیم نگاه پر مهرتون دوستای بامعرفت و خون گرم من
🌼🌹🌼🌹🌸🌻🌸🌻🌺🌷🌺🌷🌼🌹🌸🌻🌷🌺
...