عکس شیرینی آردی
خیراتی
نیایش
۱۷۵
۱.۶k

شیرینی آردی خیراتی

۲۰ بهمن ۰۱
باز پنجشنبه آمد
باز نداشتن مادر حساس میشه
خونه ای که دیگر لطف وصفا
وبوی مادر وجود ندارد
جز یک قاب عکس مادر
برای دلتنگی دیدن مادر
یه سنگ مزار سرد که باید
در آغوش بگیرم بوسه برآن بزنم
اخه مادر بارفتند تمام لحظه های
زندگیم دیگه بی معناست
روز ینچ شنبه است اموات چشم براه
هستند با بخوان فاتحه وصلوات
هدیه کن به روح پاکشون نوری بشه
برسه به روح تمام اموات
الهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
...
نظرات