عکس  رولت گوشت
A & S
۱۴۵
۱.۲k

رولت گوشت

۱۹ مهر ۹۴
ازدواج پله اول مناره ایست که بر بلندای مأذنۀ آن اذان عشق سر میدهند. اگر بااو تابالا می آیی دستش را رهانکن خواه ناتوان شد...... خواه ناتوان شدی.....
عشقتان پایدار
...
نظرات