عکس کباب سرداشی(غذای سنتی همدان)
.میم.
۰
۵

کباب سرداشی(غذای سنتی همدان)

۱۶ اسفند ۰۱
در حال پخت.😋
...