عکس  برنجی سنتی مازندران
ورق بزن گلم
مبین❤ماتیار
۱۳۸
۲.۸k

برنجی سنتی مازندران ورق بزن گلم

۲۶ اسفند ۰۱
بفرمایید یه معرکه با بوی خوب برنج شمال وکره ومحلی😋😋😋😋
دوست جونیا شیرینی من خیلی رنگش سفید نشده به خاطر این که هم ارد برنجم خیلی سفید نبود وهم از کره محلی وروغن صاف خونگی استفاده کردم که رنگشون رو به زردی بود وهم تخم مرغم محلی بود😁😁از اون زرده های زرد😅دیگه رنگش شیری شد🙈
جاتون سبز بوش همه جا رو گرفته 😍😍
دستورش که توی دستور پختهامه 🥰
دوستون دارم خیلی زیاد🤍🤍🤍🤍
#برنجی.سنتی.مازندران
#مبین❤ماتیار
#آبدندون
#باب.دندون
...
نظرات