عکس شیرینی اسکار

شیرینی اسکار

۲ فروردین ۰۲
شیرینی اسکار خوشمزه ام که با دستور دوست گلم محبوبه خدمتی عزیزم درست کردم خیلی خوشمزه بودن 😋😋

https://sarashpazpapion.com/recipe/735f3b6a249f6dee58805163938555b6

اینک لینک دستور

تو عکس های بعدی هم کل شیرینی هایی که امسال پختم در کنار هم هستن 😍😍

آقا من امسال حدود ۸_۹ تا سینی شیرینی پختم هم کتف درد گرفتم هم کل خونه تمیز ام و که خونه تکونی اش تموم شده بود ترکوندم 🤪🤪

واقعا خداقووت میگم به دوستایی که حجم خیلی زیادی شیرینی میپزن 🤗🤗
...