عکس  بامیه خانگی
مریم....م
۸۰
۷۶۸

بامیه خانگی

۲۴ فروردین ۰۲
سلام دوستان
طاعاتوعباداتتون قبول حق🙏🏻
التماس دعا دوستان🥰
اینم بامیه ی من که اولش قراربودلگیمات باشه اماشدبامیه🙄
شربتشوبادستورکاربرمامان محمدوهانیه اماده کردم..
خواستم بادستورشون لگیمات درست کنم موادشم اماده کردم گزاشتم تاخمیرش پف کنه اما ظاهرامایه ی خمیرم فاسدبودوکل موادوریختم رفت😑😒
بعدتصمیم گرفتم بامیه درست کنم بادستورخودپاپیون....
تواسلایدا ازبافتش عکس گزاشتم..
ممنون ازهمراهی همیشگیتون💙💙💙💙💙
...
نظرات