عکس شیرینی نخودچی اصیل
محبوبه عباسی
۴۴۶
۴.۶k

شیرینی نخودچی اصیل

۱ اردیبهشت ۰۲
آدم خوش شانسي نبودم
براي هرچيزي كه بهش رسيدم خودم تلاش كردم
خودم براش جنگيدم
ياد گرفتم اين منم كه براي من ميمونه
خيليا تركم كردن…
خيليا هم وسط راه ولم كردن
حتي خيليا فراموشم كردن
ولي براي من مهم نبود…
چون من هنوز سرپام
هنوز زندگي ميكنم
رنگي تر پر انرژي تر
هنوز براي خواسته هام تلاش ميكنم
من به خودم افتخار ميكنم
مرررررسي من....

شیرینی نوروز که من سالهاست با دستور سمانه جان درست میکنم و خیلی راضی هستم
سمانه جان زحمت کشیدند و دستورشو برای برنامه ارسال کردند
خیلی ممنون عزیزدلم
لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/96930210e76be165073020280b4fb43d

#محبوبه_عباسی
#شیرینی.نخودچی
#نوروز
...
نظرات