عکس کوفته
کورد بانو
۶۲۲
۲.۶k

کوفته

۲۶ اردیبهشت ۰۲
هیچ جا خونه بابات نمیشه هیچ دست پختی خوشمزه تر از دست پخت مامانت نمیشه
دست پخت مامانم
ان شاءالله خدا همه مامان هارو حفظ کنه وانهای که در قید حیات نیستن روحشان شاد
...