عکس حلوا یغدر
ورق بزن گلم

حلوا یغدر ورق بزن گلم

۲۰ مرداد ۰۲
سلام دوستای گلم، من با نصف مواد،این حلوا را درست کردم.
بنظرم جا داره شیرینی حلوا را بیشتر کنیم...
من باقیمانده حلوا را توی یخچال گذاشتم، و خنک شده ی اونو بیشتر دوست داشتم...
تشکر از نگاه پر مهرتون
...