عکس نان گاتا گردویی

نان گاتا گردویی

۲۱ مرداد ۰۲
عاشق عطرم نونم وقتی تو خونه میپیچه🫠🫠
نان گاتا با دستور دیگه ای درست کردم
...
نظرات