عکس کیک هویج و گردو

کیک هویج و گردو

۴ شهریور ۰۲
#چالش_فضای_انباشته
#پست_تقدیمی

💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

دوست شهریور ماهی من

هزاران بار خدا را شکر

که چنین روزی را آفرید

تا باغ جهان

نظاره گر شکفتن گلی چون تو باشد⚘️🌺🌻🪴

سال روز شکفتنت مبارک سوگند عزیزم🍃💜😘
به زمین خوش آمدی فرشته ی مهر و زیبایی🧚‍♀️

https://sarashpazpapion.com/user/5e236fd7e33f28.05291788

...