عکس خورشت سبزی فسنجان

خورشت سبزی فسنجان

۴ تیر ۹۵
قرمه سبزی .......یعنی میشه من یکروز مثل مامانم قرمه بپزم .......آرزو بر جوانان عیب نیست.........مگه میشه مگه داریم
...
نظرات