عکس کوکوی جوانه
طیبه طاهری
۸
۱۶۳

کوکوی جوانه

۲۰ مرداد ۹۵
کوکوی جوانه ک واقعن طعمش از اون چیزی ک فک میکردم،بهتر شد....ولی حواسم نبود برشته شد
...
نظرات