عکس لازانیا گوشت
بانوی سیده ✔
۶۵
۲.۶k

لازانیا گوشت

۴ آذر ۹۵

سرانجام روزی به حکمت همه
اتفاقات زندگی پی خواهی برد...

ازسردرگمی هابگذرو
لبخند بزن...

اعتماد کن به حکمت خدایی
که از هرکسی نسبت به
بندگانش دلسوزتر است...
⇝✿
...
نظرات