عکس کیک قرمزمخملی
mina
۱۰۶
۱.۶k

کیک قرمزمخملی

۷ فروردین ۹۷
هرجاکه احساس کردی
بخاطر توجه و محبت کردنات
طرف داره پرو میشه
رفتارتو عوض نکن
طرفتو عوض کن
نمیشه بخاطر بی لیاقتی آدما
یه عمر فیلم بازی کرد که......
...
نظرات