#آش دوغ | سرآشپز پاپیون
عکس #آش دوغ
نیکا
نیکا
۳۴
۱k

#آش دوغ

۲۹ اردیبهشت ۹۷


خدای خوبم
شکر بخاطر یک ضیافت در
رمضانی دیگر....
شکر، برای یک آدینه زیبای دیگر
شکر، برای بوی خوش زندگی
شکر و هزاران شکر
برای وجود ارزشمند عزیزانم
شکر، برای سلامتی جسم و جان
شکر، برای رزق و روزی حلال و بی‌نیازی
شکر بخاطر دوستان خوبم
مهربانا
چتر رحمتت را بر سر دوستانم
همیشه باز نگه دار و
بهترین تقدیرها را برایشان رقم بزن

#آش_دوغ

نخوددرحدنصف پیمانه راازقبل خیس کنیدبرنج یک پیمانه که اون راهم ازقبل خیس می کنیدنخودرابذاریدجداگونه بپزه وتواین زمان برنج راهم باچندپیمونه آب میذاریم بپزه وقتی برنج شکلش راازدست داد نخودپخته شده رابهش اضافه کنیدوبعدسبزی آش به اندازه ی یک ملاقه بریزیدداخل آش که آش سبزنشه وقتی سبزی پخته شددرحدودیک لیتردوغ رااضافه میکنیم ودائم هم میزنیم تاجوش بیادتاموقع جوش اومدن دوغ بایدهم بزنیم تادوغ نبره بعدهم مقداری نعناغ داغ وسیرداغ اضافه میکنیم ومیذاریم جابیفته نمک وفلفل راهم اضافه میکنیم وبعدداخل ظرف میکشیم وباسیرداغ ونعناع داغ تزیینش میکنیم من بااین روش میپزم عالیه بعضیهالوبیاهم میریزندولی من لوبیااضافه نمیکنم زردچوبه هم اصلانزنیدچون آش دوغ بایدرنگش سفیدباشه نبایدزردباشه
...
نظرات
سایر کاربران
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
به نام خالق هستی
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
سالمه و عاشق آشپزی و دیزاین کیکم