عکس کوزالاک مانتیسی
رامتین
۶۵
۱.۴k

کوزالاک مانتیسی

۱۸ خرداد ۹۷
این دفعه یوفکاها را سرخ نکردم در فر گذاشتم تا کلی روغن نبره به ظاهر نازکشون نمیخوره انقدر روغن بکشن ولی میکشن😈
خوب بریم سر شکر گزاری چند روز پیش میوه فروشی رفتم یه پیرمردی با نوه کوچولوش خرید کرده بود موقع حساب کردن سرشو کرد بالا وبا پوزخندو آه گفت خدایا شکرت هر روز گرانتر.
همونجا یاد استادم افتادم که گفت شکر بگید نه کفر(درسته شرایط سخته وهر روز گرانتردر مورد این شرایطم پست بعدی مینویسم)ولی این روشش نیست که دهنتو کج کنی وپوز خند بزنی وبگی شکر(اصا با کی در افتادی) این کفره همونی که درهای رحمت ونعمت را میبنده همونی که جذب انرژی مثبت را قطع میکنه نگی بهتره .دلم میخواست به اون پیرمرد بگم چرا بالبخند شکر نمیکنی پولی داری که الان داری میوه میخری نه دارو چراشکر نمیکنی با پای خودت اومدی خرید چرا شکر نمی کنی الان بیمارستان نخوابیدی چرا شکر نمیکنی دست نوه سالمت الان تو دستته و... خلاصه
اینکه اگر میخواین شکر بگین درست بگین با تمام وجود برای تمام داده هاش وبرای تمام نداده هاش وگرفته هاش(مثل بلا ومصیبتی که میتونست بده ولی نداد مثل غمی که ازتون گرفت)
بیاید درست شکر کنیم ودرست ببینیم وبیشتر هم رو مثبتهای زندگیمون تمرکز کنیم تا پر رنگ تر بشه وهر چی بیشتر شکر کنید بیشتر نعمت سرازیر میشه
شکر نعمت نعمتت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند
یه مثال بزنم دیدین بعضی محله ها یاخیابونا یا پاساژها دوتا مغازه کنار هم باجنسهای مشابه با فروشنده هایی با برخورد مشابه باز میشن یکیشون سرش غلغله است یکی نه. یکیشون سر شش ماه میبنده ویکیشون دودهنه مغازه کناریم میگیره برا کارش اینا دلیلش همون شکر گزاریه است یکی آخرشب کفر میگه یکی شکر یکی درا نعمتو میبنده یکی باز میکنه یکی انرژی مثبتو جذب میکنه یکی منفیا رو .
خلاصه مثبت فکر کنید توکل کنید انرژی مثبت بدین وصد برابر انرژی مثبت جذب کنید💞
...
نظرات