شوربا | سرآشپز پاپیون
عکس شوربا
marzieh
marzieh
۱۴
۲۷۶

شوربا

۵ شهریور ۹۷
#شوربا که وسطش پیاز داغ و کشمش هست به همراه دوغ و ترشی لیته خودم پز
...
نظرات
سایر کاربران
نیناهستم اهل شیراز
۱۳۶۱ قزوین
برای هیچ چیز شتاب نکنید وقتش که برسد آنطور ک باید خودش اتفاق می افتد
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون
کاربر فعال سرآشپز پاپیون