عکس ترشی کلم قرمز
رامتین
۲۰۰
۱.۹k

ترشی کلم قرمز

۲۵ شهریور ۹۷
من دوقاشق شکر هم اضافه کردم چون اصلا تحمل ترشی خالی خوردن را ندارم وضعف میکنم.نمیدونم بعضیا چطور لیمو ترش ولواشک وترشک و...را تند تند میخورن🤔🤔
اون کوزه ها هم کوچولوی همون کوزه هایی هست که دو پست قبل درموردشون نوشته بودم.مادر بزرگم وبسیاری از کدبانوهای قدیمی شهریور ومهر ماهشون خیلی پرکار بود چون باید انواع واقسام ترشیا رو درست میکردن وتو این کوزه ها میریختن وتو انبار یا زیر زمینهای خنک نگه داری میکردن .تازه اینموقع ها براشون چادر نشینا کلی پنیر تازه هم میاوردن بریدن پنیر تازه خیلی کیف میداد مربع مربع وبا دقت باید میچیدنشون تو این کوزه ها وروشون آب نمک میریختن درصد آبنمک هم اگر کم وزیاد میشد فاجعه بود البته کمش بدتر بود چون کرم میزد وکل کوزه خراب میشد.دخترعمه ی مامانم وقتی بچه بوده میفرستنش تو زیر زمین پنیر بیاره دستشو میکنه تو کوزه در میاره کلی کرم دور دستش می لولیده😬 از اون زمان لب به پنیر ولبنیات نزده البته الانم پوکی استخوان شدید داره.
تازه خیلیا برای مادرشوهرشونم باید درست میکردن.اینی که میگم باید یعنی باید😡 رد خور نداشته.مثلا مادر شوهر مامان بزرگم یکماه میرفته کربلا دقیقا هم ماه پرکاره رو میرفته😁 وتمام کارا مثل رب وترشی وخشک کردن نعنا وشوید و...با مادربزرگم بوده.
شماها برای مادر شوهرتون چکار میکنید؟😝😝😁
...
نظرات