عکس ماش پلو

ماش پلو

۵ مهر ۹۷
سلام 🙋🙋🙋
از قيمه ديشبم مونده بود. ...يکم ماش پلو درست کردم واسه نهار امروز زديم به بدن 🤣🤣🤣
...
نظرات