عکس خورش آلو اسفناج
ChefTazehArus
۲۷
۶۲۱

خورش آلو اسفناج

۱۸ دی ۹۷
زندگی دیگران را نابود نکنیم

جوانی از رفیقش پرسید:کجا کار می‌کنی ؟ پیش فلانی، ماهانه چند می‌گیری؟ ۵۰۰۰. همه‌ش همین؟ ۵۰۰۰ ؟ چطوری زنده‌ای تو؟ صاحب کار قدر تو رو نمی دونه، خیلی کمه ! یواش یواش از شغلش دلسرد شد و درخواست حقوق بیشتر کرد ، صاحب کار هم قبول نکرد و اخراجش کرد، قبلا شغل داشت،اما حالا بیکار است.

زنی بچه‌ای را به دنیا آورد،زن دیگری گفت:به مناسبت تولد بچه‌تون، شوهرت برات چی خرید؟هیچی مگه میشه؟یعنی تو براش هیچ ارزشی نداری؟بمب را انداخت و رفت، ظهر که شوهر به خانه آمد، دید که زنش عصبانی است و کار به دعوا کشید و تمام

پدری در نهایت خوشبختی است، یکی می‌رسد و می‌گوید:پسرت چرا بهت سر نمی‌زند؟یعنی آنقدر مشغوله که وقت نمیکنه؟و با این حرف،صفای قلب پدر را تیره و تار می‌کند
خائن است،سخن گفتن به زبان شیطان.در طول روز ممکن است از همدیگر بپرسیم؛
چرا نداری؟
یه النگو نداری بندازی دستت؟
چطور این زندگی را تحمل می‌کنی؟ یا فلانی را؟
چطور اجازه میدهی؟
ممکن است هدفمان صرفا کسب اطلاع باشد،یا از روی کنجکاوی یا فضولی ،اما نمی‌دانیم چه آتشی به جان شنونده می‌اندازیم!
بیاییم.باعث نابودی زندگی دیگران نباشیم.
...
نظرات