عکس آبگوشت دیزی

آبگوشت دیزی

۱۷ فروردین ۹۹
سلام🌷🌷🌷
عزیزان ممنون بابت همراهی پیجم🙏

ختم این پست برای بهتر شدن وروبراه شدن زندگی دوستای گلم که انشاءالله گره از مشکلشون باز بشه وعاقب بخیر بشن🙏

ذکر🌷🌼یا علی🌼🌷

تعداد ذکر ۱۲۰۰۰ مرتبه 🌷🌼🌷
سهم خودم ۳۰۰۰ مرتبه 🙏

اونایی که توی زندگی مشکل دارید اسم اعظم
🌷علی🌷
واقعا مشکل گشاست حتما توی ختم شرکت کنید
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

🌻شادووو سلامت باشید 🌻
...
نظرات