عکس زولبیا  بامیه
fatemeh.a ۷۱
۸۸
۹۰۸

زولبیا بامیه

۹ اردیبهشت ۹۹
سلام کدبانوهااا🙋🏻‍♀️😉
#قرار گروهی-دوستانه

خدای من
دراین ماه عزیز ،نامت هر ثانیه تکرار میشود در ذهنم و یادت هر لحظه تزریق میشود در زندگیم💛

نماز و روزه هاتون قبول درگاه حق 😊
زولبیا و بامیه هردوش واسه اولین بار بود ولی عالی شد😉
تواین روزهاو شبهای عزیز دعابرای شفای بیماران یادتون نره🙏🏻
اللهم اشف کل مریض بحق 🤲

لینک شربت بار ،دستور گُلاله جونم مرسی عزیزدلم عالی بود
https://sarashpazpapion.com/recipe/39f1f34bde7e9109d1f4e3541b8b678f

لینک بامیه
https://sarashpazpapion.com/video/abc1f9687fbb8266d934a985c1f54c1f

لینک زولبیا با رسپی مامان نفس و سام عزیز
https://sarashpazpapion.com/picture/187232913b793f9a303ee33faeb156e0
...
نظرات