عکس پاستیل
منیژه
۵۰
۱.۷k

پاستیل

۱۴ تیر ۹۹
آرزو میڪنم
درایڹ عصر زیبای عید

🌹نسیم مهر
زلف خاطرتاڹ رابیاراید
🌹تپش عشق حیات را
دروجودتاڹ، ڪَل افشاني ڪند
🌹وشورزندڪَي
درجانتاڹ متلاطم ڪَردد

عصرزیبای آدینه تون بخیر 💐💗
...
نظرات