عکس خورشت بامیه
رویا۱۳۴۸
۲۸
۷۸۰

خورشت بامیه

۲۲ شهریور ۹۹


🔸 هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ بدی را با نیکی دفع کن، در این صورت ناگاه همان کس که میان تو و او دشمنی است، گویی دوستی گرم و صمیمی است!
(سوره فصلت/34)

✅کنار چای تلخ همیشه یا قند است یا شکر به همین خاطر هم هست که گوارا می شود. یادت باشد بعضی ها مثل چای‌اند؛ یعنی تلخ‌اند. پس با آنها شکر باش یعنی شیرین حرف بزن، شیرین رفتار کن؛ به قول سعدی شیرین حرکات باش. این سفارش خداست:
ادفَع بِالَتی هِیَ اَحسَنُ؛ بدی های دیگران را با خوبی های خود دفع کن، یعنی اگر دیگران تلخ بودند شیرین باش.

#خورشت جنوبی#خورشت بامیه#
...
نظرات