عکس خورش مرغ ناردونی
منیژه
۱۴۳
۲.۷k

خورش مرغ ناردونی

۲ آبان ۹۹
☕️شیرینی زندگی
🍁همین دقایق کنارهم
🍂بودن است
☕️همین زندگی عاشقانه
🍁همین محبت های
🍂بی ریا
☕️و همین خنده های یهویی
🍁دوست من
🍂بیاییم زندگی را زیبا
☕️زندگی کنیم
عصر جمعه تون بخیر🍂🍁
...
نظرات