عکس واویشکای گوشت
منیژه
۶۹
۲.۳k

واویشکای گوشت

۱۵ آبان ۹۹
🌺دسته گلی
🌾پر از گلهای زیبا را
🌺پیشکش وجود عزیزتون میکنم
🌾و آرزو می‌کنم
🌺عصرتون همچو عطر گلها
🌾دلنشین وعاشقانه باشد
🌺از محبت لبریز
🌾از مهربانی سرشار
🌺قلبتون پر از مهر
...
نظرات