عکس ترشی مخلوط بازاری
محبوبه عباسی
۳۴۶
۳.۷k

ترشی مخلوط بازاری

۲۱ آذر ۹۹
صبر داشته باش و ببین ؛
همان کسی که می خواست تو را زمین بزند ، زمین خورده !
همان کسی که می خواست حرمتِ تو را بشکند ، تمامِ غرور و حرمتش شکسته !
همان کسی که قصدِ آزارِ تو را داشت ، بی دفاع شده و آزار دیده !
کائنات ، دست بردار نیست ؛
انتقامِ ما را ، از هم می گیرد !
روزی همه مان به هم ، بی حساب خواهیم شد ...

#محبوبه_عباسی
#ترشی_مخلوط
...
نظرات