عکس ترشی مخلوط فوری
محبوبه عباسی
۷۴۶
۴.۹k

ترشی مخلوط فوری

۱۳ آبان ۰۰
اگر دنبال آرامش هستی با هر کسی درد دل نکن و همه چیز زندگیت را نگو
وقایع زندگی تو مال خودت است پس پیش خودت نگهدار
آرامش می خواهی با شخصی که مخالف توست زیاد بحث نکن به حرف هایی که می زند فقط گوش کن
آرامش می خواهی هیچوقت از خودت و بقیه عصبانی نشو
آرامش می خواهی با شخصی حرف بزن که ذهن و عقل ثروتمندی دارد
آرامش می خواهی کتاب بخوان
کتاب ها چیز هایی به ما می آموزند که عمری در ذهن ما سوال بوده ؛
پاسخ آنها را در کتاب جستجو کن...

#محبوبه_عباسی
#ترشی_مخلوط
#ترشی_فوری
...
نظرات