عکس باقلوا با خمیر یوفکا
کافه عصرونه
۲۶
۱.۸k

باقلوا با خمیر یوفکا

۲۷ دی ۹۹
هیچ گلی به فکرِ رقابت با گل های دیگر نیست،
فقط شکفته می شود و زیبا؛
در مسیرِ پیمودن راه
بر دستاوردهای دیگران تمرکز نکنید
به خود بیندیشید.
#نگار_ف
...
نظرات